top of page

Hoe wordt u lid van Golfclub 't Jagerspaadje?

Op elk moment in een kalenderjaar kunt u lid worden van 't Jagerspaadje. Het aantal nieuwe leden dat toegelaten wordt, is wel gerelateerd aan het maximum aantal leden en aan het aantal opzeggingen in enig jaar. Als kandidaat-lid dient u zich eerst aan te melden via het aanmeldformulier. Laat dit formulier ook ondertekenen door iemand die reeds lid is bij

‘t Jagerspaadje en u tijdens het eerste jaar als mentor wil begeleiden. Kent u niemand? Dan wordt u eerst uitgenodigd voor een persoonlijke kennismaking en krijgt u een mentor toegewezen. Onze Pro kan u helpen uw spel te verbeteren .

Wat ontvangt ieder lid?

Voor alle leden geldt dat de handicapregistratie bij de NGF plaatsvindt en als bewijs daarvan wordt een pas ontvangen. Ieder lid is daarmee ook WA verzekerd tijdens het golfen. Leden hebben toegang tot een persoonlijke golf-webpagina waar zij online scorekaarten kunnen registreren en inzicht krijgen in hun spelstatistieken. Ieder lid krijgt bovendien toegang tot een mobiele app, die het mogelijk maakt om op de baan scorekaarten in te vullen en golfberichten te ontvangen. Ieder lid ontvangt de Nieuwsbrief.

Algemeen lidmaatschap

Speelrecht op alle dagen van de week gedurende het gehele jaar en toelating tot wedstrijden. Behoudens de dagen dat het terrein wordt gebruikt door korfbalvereniging De Corvers.

Proeflidmaatschap

Wilt u de club eerst wat beter leren kennen, word dan proeflid. U kunt dan volledig als lid meedoen en op een later tijdstip besluiten of u definitief lid wordt. Een proeflidmaatschap duurt minimaal 3 maanden en maximaal tot het einde van een kalenderjaar.

Registratie-lidmaatschap

U kunt registratie-lid worden van Golfclub

't Jagerspaadje voor € 50,-per jaar zonder administratiekosten. Voor dat bedrag kunt u een jaar

lang Q-kaarten registreren. Dat gaat heel eenvoudig thuis met een PC of laptop, maar ook met een tablet of smartphone. U ontvangt een gratis daggreenfee en een invitatie om een keer mee te doen aan een van de wedstrijden. Kortom, een aantrekkelijk pakket faciliteiten tegen een laag bedrag.

Kosten 2021

- Nieuwe leden betalen een eenmalige administratie-vergoeding van € 25,-

- Contributie: € 325,- per jaar.

- Proeflidmaatschap: contributie € 30,- per maand. 

- Registratie-lidmaatschap: geen administratie-vergoeding, contributie: € 50,- per jaar

NB: Jeugdleden tot 18 jaar betalen de helft van de contributie. Voor studenten tot 27 jaar geldt, op vertoon van de studentenkaart, hetzelfde tarief als voor jeugdleden.

Verplichtingen

Op 't Jagerspaadje wordt heel veel werk door de leden vrijwillig en in commissieverband gedaan. Er zijn echter ook een paar verplichtingen. Wie lid wordt van 't Jagerspaadje verplicht zich om één keer per jaar gedurende een aantal uren - naar keuze op een ochtend, middag of avond - bardienst te verzorgen. Hiervoor is het noodzakelijk dat in het eerste jaar van lidmaatschap het certificaat Instructie Verantwoord Alcoholschenken (IVA) wordt behaald via deze website  (www.https:// verantwoordalcoholverkopen.nl/sport/#/)

Meer informatie?

Voor meer informatie over het lidmaatschap van Golfclub 't Jagerspaadje kunt u contact opnemen met ledenadministratie@gcjagerspaadje.nl

bottom of page