top of page

Hoe wordt u lid van Golfclub 't Jagerspaadje?

U kunt op elk moment in een kalenderjaar lid worden van 't Jagerspaadje. Het aantal leden is maximaal 400 maar er is op dit moment geen wachtlijst. Als kandidaat-lid  kunt u zich aanmelden via het aanmeldformulier.

Laat dit formulier ook ondertekenen door iemand die reeds lid is bij ‘t Jagerspaadje en u tijdens het eerste jaar als mentor wil begeleiden. Kent u niemand? Dan wordt u eerst uitgenodigd voor een persoonlijke kennismaking en wordt u aan een mentor gekoppeld.

Door het lidmaatschap wordt automatisch uw handicapregistratie bij de NGF geregeld en bent u ook WA verzekerd tijdens het golfen. Onze leden hebben toegang tot een persoonlijke golf-webpagina waar zij online scorekaarten kunnen registreren en inzicht krijgen in hun spelstatistieken. Ieder lid krijgt bovendien toegang tot een mobiele app, die het mogelijk maakt om een starttijd te reserveren, op de baan scorekaarten in te vullen en golfberichten te ontvangen. Centraal in de communicatie staat onze wekelijkse digitale Nieuwbrief die  ieder lid ontvangt

​Op 't Jagerspaadje wordt heel veel werk door de leden vrijwillig en in commissieverband gedaan. De foto’s op deze website geven een indruk van de vrijwillige werkzaamheden van onze leden. Iedere dinsdag wordt bijvoorbeeld veel tijd besteed aan het onderhoud van de baan.

De vereniging vindt het veilig werken van de vrijwilligers belangrijk. Het onderneemt acties om het bewustzijn over veiligheid te vergroten en stelt vrijwilligers op de hoogte van de nieuwste inzichten op het gebied van veilig werken. Verder wordt er uitgebreid instructie gegeven en toezicht gehouden. Indien passend en noodzakelijk bij bepaalde machines worden persoonlijke beschermingsmiddelen verstrekt.

Zo wordt enorm bespaard op de kosten. Maar deelname aan deze activiteiten is zeker geen vereiste. Het enige verplichting van onze leden is het maximaal 1 maal per jaar verrichten van een bardienst. En hiervoor is het noodzakelijk dat in het eerste jaar van lidmaatschap het certificaat Instructie Verantwoord Alcoholschenken (IVA) wordt behaald (https://verantwoordalcoholverkopen.nl/sport/#/).    

 

Lidmaatschapsvormen en kosten voor 2024:

 

Algemeen lidmaatschap

Speelrecht op alle dagen van de week gedurende het gehele jaar en toelating tot wedstrijden. Behoudens de dagen dat het terrein wordt gebruikt door korfbalvereniging De Corvers.

- Nieuwe leden betalen een eenmalige administratie-vergoeding van € 25,-.

- Contributie: € 350,- per jaar 

 

Proeflidmaatschap

Wilt u de club eerst wat beter leren kennen, word dan proeflid. U kunt dan volledig als lid meedoen en op een later tijdstip besluiten of u definitief lid wordt. Een proeflidmaatschap duurt minimaal 3 maanden en maximaal tot het einde van een kalenderjaar.

- Proeflidmaatschap: geen administratievergoeding, contributie € 30,- per maand 

 

Registratie-lidmaatschap

U kunt registratie-lid worden van Golfclub 't Jagerspaadje voor € 50,-per jaar zonder administratiekosten. Voor dat bedrag kunt u een jaar lang Q-kaarten registreren. Dat gaat heel eenvoudig thuis met een PC of laptop, maar ook met een tablet of smartphone. U ontvangt een gratis greenfee en een invitatie om een keer mee te doen aan een van de wedstrijden. Kortom, een aantrekkelijk pakket faciliteiten tegen een laag bedrag.

- Registratie-lidmaatschap: geen administratievergoeding,   contributie: € 50,- per jaar

NB: Jeugdleden tot 18 jaar betalen de helft van de contributie. Voor studenten tot 27 jaar geldt, op vertoon van de studentenkaart, hetzelfde tarief als voor jeugdleden.

Les nemen ?
Nieuwe leden kunnen in het jaar dat zij (proef)lid zijn geworden eenmalig profiteren van een kennismaking-aanbod: 3 lessen van 30 minuten voor maar € 45,=.  Maak op de pagina “les en de Baan” kennis met onze Pro Bob Steinbacher.

 

Meer informatie?

Voor een individuele afspraak kunt u contact opnemen middels info@gcjagerspaadje.nl

lid worden 2.jpg
bottom of page